Lataa

Selosteet

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 10.4.2015

1. Rekisterin pitäjä

VIVANO.fi

Urakantie 5

97700 Ranua

Y-tunnus: 0914496-7

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Markus Ranua

3. Rekisterin nimi

VIVANO.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Verkkokaupan tilausten toimittaminen ja kanta-asiakasrekisterin ylläpitäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta VIVANON ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Vaimo Finland Oy:n hallinnoimilla palvelimilla.